Danh sách xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

Các em sinh viên được công nhận tốt nghiệp Đợt T2-2020 xem trong file đính kèm

- CĐ Khóa 16: ĐT1

- ĐH khóa 9: ĐT 2, ĐT 5

- ĐH khóa 10: ĐT 1, ĐT 3, ĐT 4, ĐT 5, ĐT 7

- ĐH khóa 11: ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, ĐT 5, ĐT 6, ĐT 7, ĐT 8, KTMT 1, KTMT 2, TTMMT 1, TTMMT 2

- ĐH LT khóa 12: ĐT 1ĐT 2, ĐT 3

Thời gian cấp phát bằng và chứng nhận tạm thời sẽ được thông báo sau.

Đề nghị những sinh viên chưa có tên trong danh sách đợt này tiếp tục cố gắng hoàn thành chương trình đào tạo để được xét công nhận tốt nghiệp vào dịp sau.

Tham khảo thêm: Thông báo xét TN

  • Thứ Năm, 13:18 04/02/2021