Kế hạch tập trung cố vấn học tập sinh viên khoa Điện tử học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

1. Thời gian, địa điểm.

Thời gian: Sáng thứ 7, ngày 23/11/2019 cụ thể các khóa như sau:

+ Các lớp ĐH khóa 11: từ 7h30 đến 9h00 ngày 23 tháng 11 năm 2019.

+ Các lớp ĐH khóa 12: từ 9h00 đến 10h30 ngày 23 tháng 11 năm 2019.

+ Các lớp ĐH khóa 13: từ 10h30 đến 12h00 ngày 23 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 2-A3.

2. Thành phần.

- Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2019 - 2020;

- Cán bộ làm công tác chủ nhiệm;

- Toàn bộ Sinh viên ĐH khóa 11, 12, 13

(Cán bộ lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm điểm danh sinh viên của lớp mình)

3. Nội dung:

  • Giới thiệu về Ban cố vấn học tập
  • Điều kiện xét tốt nghiệp
  • Phổ biến nội dung về Thực tập tốt nghiệp; làm đồ án TN, học thay thế đồ án.
  • Những điểm cần lưu ý trong qui chế đào tạo,
  • Đăng ký học phần, các hình thức kiểm tra đánh giá.
  • …….
  • Hỏi và trả lời sinh viên.

Lưu ý: Các em mang giấy bút để ghi chép những nội dung cần ghi nhớ và ký tên vào phiếu điểm danh.

  • Thứ Ba, 13:52 19/11/2019

Tin tiêu điểm

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019
Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Thứ Năm, 10:46 07/11/2019

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Ba, 00:00 05/11/2019
Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Thứ Hai, 10:00 28/10/2019
Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Thứ Tư, 10:37 09/10/2019

Các bài đã đăng

Thông báo mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2019 -2020

Thứ Hai, 14:47 17/02/2020

Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án Tốt nghiệp sau khi duyệt đơn

Thứ Năm, 11:27 13/02/2020

Thông báo danh sách sinh viên ĐH khóa 11 Đủ điều kiện làm đồ án TN

Thứ Sáu, 13:52 07/02/2020

Kết quả dự kiến xét học tiếp lên HK2 năm học 2019-2020

Thứ Tư, 16:22 08/01/2020

Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 1 (năm học 2019 - 2020)

Thứ Hai, 16:01 23/12/2019
Thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thứ Sáu, 10:02 15/11/2019
Danh sách sinh viên nhận HB kỳ 2 và Khen thưởng năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên nhận HB kỳ 2 và Khen thưởng năm học 2018-2019

Thứ Tư, 16:06 06/11/2019

Thông báo hội thảo Letco

Thứ Tư, 09:47 16/10/2019
Danh sách sinh viên phải kê lại biểu mẫu TK1 - TS để nhà trường mua BHYT

Danh sách sinh viên phải kê lại biểu mẫu TK1 - TS để nhà trường mua BHYT

Thứ Năm, 15:55 03/10/2019

Chương trình trải nghiệm công nghệ và môi trường làm việc dành cho sinh viên (SVMC Open Day 2019)

Thứ Sáu, 08:30 27/09/2019

Video giới thiệu