Thông báo danh sách phân công CBHD ĐATN hệ ĐH K14

Bảng phân công CBHD học phần ĐATN hệ ĐH K14.

Các đ.c CVHT thông báo tới SV liên hệ CBHD, các đ.c TBM triển khai tới các GV thuộc BM mình quản lý để thống nhất tên đề tài đối với các nhóm SV chưa có tên đề tài. Đồng thời chú ý rà soát và thống nhất lại đối với một số đề tài không đúng với danh sách đề tài hội đồng khoa đã duyệt ban đầu.

Các đ.c TBM tổng hợp danh sách tên đề tài gửi lại cho đ.c Hạnh thư ký khoa tổng hợp trước ngày 19/03/2023 để nộp PĐT ra quyết định.

Các đ.c CBHD hoàn thành phiếu giao ĐATN, TBM rà soát và tổng hợp gửi đ.c Hạnh trước 11h30 thứ Năm, ngày 23/03/2023.

Dánh sách và biểu mẫu kèm theo

- Danh sách phân công CBHD đồ án tốt nghiệp

- Biểu mẫu của sinh viên

- Biểu mẫu của giáo viên và hội đồng

- Danh bạ điện thoại cán bộ hướng dẫn (trang 4,5)

Cập nhật danh sách sinh viên và tên đề tài (29-03-2023): Tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 14:13 17/03/2023