Thông báo lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV

Lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện thông báo của Hiệu trưởng Nhằm phối hợp công tác giữa nhà trường và địa phương nơi Trường đóng trụ sở, Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu toàn bộ sinh viên trong khoa đăng ký bầu cử ở nơi thường trú hoặc tạm trú trước ngày 23/3/2021.
Điền thông đầy đủ thông tin đăng ký bầu cử ở nơi cư trú hoặc tạm trú vào fom thu thập dưới đây.

Link thu thập thông tin: docs.google.com/forms/fee.haui.edu.vn

Ghi chú: Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Thông báo số 44/ĐHCN ngày 16/3/2021 Tải về

  • Thứ Năm, 09:44 18/03/2021