Thông báo việc thực hiện ĐATN cho sinh viên Đại học chính quy K12

(Cập nhật ngày 8-3) Sinh viên (SV) các lớp Đại học Khóa 12 và SV các khóa đã đủ điều kiện do khoa Điện tử quản lý được xét làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) ( gồm 339 SV) căn cứ vào danh sách các giảng viên tham gia hướng dẫn (danh sách kèm theo) liên hệ đăng ký giảng viên hướng dẫn (GVHD) ĐATN và thống nhất nội dung dự kiến làm ĐATN với giảng viên để làm “Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp”

Thời hạn đăng ký GVHD: từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 09/03/2021.

- Sinh viên làm ĐATN sẽ được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn ĐATN nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2.

- GVHD nộp danh sách SV đăng ký hướng dẫn cho Trưởng bộ môn trước ngày 09/03/2021. Trưởng bộ môn tổng hợp danh sách SV đăng ký của bộ môn cho giáo vụ khoa trước ngày 10/03/2021.

- Khoa công bố danh sách phân công GVHD cho SV ĐH K12 ngày 10/03/2021. Đối với các SV không liên hệ được GVHD, BCN Khoa sẽ chủ động phân công GVHD phù hợp với chuyên ngành của SV.

- Sinh viên căn cứ vào danh sách phân công GVHD dự kiến, nếu có nguyện vọng đổi sang GVHD khác phù hợp hơn phải tự liên hệ với GVHD đó, nếu được chấp nhận thì phải thông báo cho giáo vụ khoa (cô Vũ Thị Hạnh) trước ngày 12/03/2021 để cập nhật danh sách GVHD.

+ Mỗi giảng viên có thể hướng dẫn số lượng SV: tối đa 10 sinh viên.

+ GVHD nộp “Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp” của SV cho Trưởng bộ môn muộn nhất ngày 12/03/2021.

+ Trưởng các bộ môn căn cứ “Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp”, thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách SV thực hiện đồ án tốt nghiệp do GV trong bộ môn hướng dẫn theo mẫu phụ lục 3 (phụ lục quy định làm ĐA/KL tốt nghiệp), gửi bản điện tử và bản cứng cho Giáo vụ khoa muộn nhất ngày 16/03/2021 để tổng hợp.

+ Thời gian thực hiện làm ĐATN của SV: từ 22/03/2021 đến 07/05/2021.

+ Một số điểm chú ý quan trọng đối với Trưởng bộ môn, CBHD và Sinh viên:

Quy trình ra đề và giao đề tài tốt nghiệp: Thực hiện Điều 4 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN. Ngoài ra, Hội đồng khoa yêu cầu mỗi ĐATN phải có ít nhất 01 sản phẩm dưới dạng phần cứng mạch điện tử, hoặc chương trình điều khiển, hoặc chương trình mô phỏng, hoặc kết hợp các dạng sản phẩm trên.

  • Hướng dẫn và thực hiện ĐATN: Thực hiện Điều 5 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.
  • Nộp ĐATN: Thực hiện Điều 6 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.

Trong quá trình làm ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Tuy nhiên SV phải để lại mô hình, sản phẩm thực tế tại hội đồng sau khi thực hiện bảo vệ đề tài cho đến hết đợt bảo vệ mới được đem về.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

- Nội dung chi tiết và danh sách GVHD kèm số điện thoại liên hệ (Tải về)

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp Cập nhật 8-3 (tải về)

- Mẫu phiếu giao đồ án tốt nghiệp (tải về)

- Phụ lục qui định làm đồ án - khóa luận tốt nghiệp (tải về)

  • Thứ Năm, 15:07 04/03/2021

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Thông báo về việc lập danh sách cử tri

Thông báo về việc lập danh sách cử tri

Thứ Tư, 14:34 24/03/2021
Thông báo lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV

Thông báo lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV

Thứ Năm, 09:44 18/03/2021

Thông báo mở lớp học phần tháng 3 năm 2021

Thứ Tư, 10:30 10/03/2021
Kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 08/3/2021

Kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 08/3/2021

Thứ Sáu, 15:43 05/03/2021
Thông báo danh sách khóa 12 và các khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Thông báo danh sách khóa 12 và các khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Thứ Ba, 09:30 02/03/2021
Kế hoạch dạy học từ ngày 01/03/2021

Kế hoạch dạy học từ ngày 01/03/2021

Thứ Tư, 16:15 24/02/2021
Danh sách xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

Thứ Năm, 13:18 04/02/2021
Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 2 - 2021

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 2 - 2021

Thứ Sáu, 08:33 22/01/2021

Thông báo lịch các công ty về trường gặp sinh viên thực tập

Thứ Năm, 16:04 31/12/2020

Video giới thiệu