Thông báo mở/không mở các lớp Học phần trong kỳ phụ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023; Căn cứ số lượng đăng ký học tập học kỳ phụ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên đại học đến ngày 25/06/2023;

Nhà trường thông báo về việc mở, không mở các lớp học phần trong học kỳ phụ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học các khóa và phân công các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện một số công việc, chi tiết file đính kèm.

1. Thông báo số 105 về việc mở/không mở lớp

2. Thời khóa biểu các lớp mở/không mở


Sinh viên đại học các khóa lưu ý các thông tin quan trọng sau:

- Theo dõi kết quả đăng ký các học phần cần học trong kỳ phụ năm 2022 - 2023 và tham khảo CVHT để đăng ký bổ sung vào các lớp học phần đã mở hoặc đăng ký mở lớp học phần theo yêu cầu; Tra cứu thời khóa biểu trên cổng thông tin ĐHĐT; đóng kinh phí đúng theo qui định.

- Kế hoạch đăng ký lại và đăng ký bổ sung: Từ 26/6/2023 đến 07/7/2023.

- Sinh viên chủ động đăng ký lại, đăng ký bổ sung vào các lớp học khác được mở (nếu lớp chưa đầy). hoặc liên hệ với CVHT để đăng ký mở thêm các lớp học phần theo qui định.

- Đến 14h00 ngày 07/07/2023 Nhà trường sẽ khóa phần mềm đăng ký, kết quả đăng ký của sinh viên được chấp nhận và không điều chỉnh được.

  • Thứ Ba, 13:10 27/06/2023

Tin tiêu điểm

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Hai, 15:30 03/07/2023
Ấn tượng chương trình chào tân sinh viên khoa Điện tử khóa 16

Ấn tượng chương trình chào tân sinh viên khoa Điện tử khóa 16

Chủ Nhật, 16:56 17/10/2021
Thư cảm ơn quĩ hỗ trợ sinh viên khoa Điện tử gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid - 19

Thư cảm ơn quĩ hỗ trợ sinh viên khoa Điện tử gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid - 19

Thứ Ba, 16:54 14/09/2021
Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020

Các bài đã đăng

Kế hoạch xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên Đại học (kỳ 1 năm 2024 - 2025)

Kế hoạch xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên Đại học (kỳ 1 năm 2024 - 2025)

Thứ Năm, 09:44 11/07/2024

Thông báo Khảo sát tình hình việc làm và mức độ hài lòng về CTĐT của SV tốt nghiệp năm 2023

Thứ Hai, 14:46 17/06/2024

Tuyển sinh chương trình đào tạo miễn phí "Train the Trainers”

Thứ Sáu, 10:46 24/05/2024
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Thứ Sáu, 10:59 10/05/2024

Chương trình thăm quan 04 doanh nghiệp tháng 5 năm 2024

Thứ Ba, 10:00 07/05/2024
Dữ liệu xét HB HK8 - K14 và Khen thưởng năm 4 - K14

Dữ liệu xét HB HK8 - K14 và Khen thưởng năm 4 - K14

Thứ Năm, 13:18 22/06/2023
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm 2022 - 2023

Thứ Sáu, 10:33 09/06/2023
Dữ liệu xét học bổng HK 1 năm học 2022-2023

Dữ liệu xét học bổng HK 1 năm học 2022-2023

Thứ Sáu, 14:16 19/05/2023

Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023

Thứ Ba, 14:53 11/04/2023

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023"

Thứ Hai, 13:21 03/04/2023

Video giới thiệu