Dữ liệu xét học bổng HK 1 năm học 2022-2023

DSSV đủ điều kiện xét học bổng và DSSV dự kiến nhận học bổng (cập nhật ngày 23/05/2023)

Dữ liệu xét HB HK1 - ĐH K17

Dữ liệu xét HB HK3 - ĐH K16

Dữ liệu xét HB HK5 - ĐH K15

Dữ liệu xét HB HK7 - ĐH K14

Lưu ý:

1- Các em sinh viên dùng máy tính tải dữ liệu về để xem chi tiết (một số thiết bị điện thoại không hỗ trợ xem trước), trường hợp có thắc mắc liên hệ CVHT của khoa để gửi ý kiến về phòng CTSV trước ngày 28/5/2023.

2- Trong DSSV dự kiến nhận học bổng và Khen thưởng. Phòng CTSV đã tổng hợp SV đã có số tài khoản ngân hàng. Thầy cô yêu cầu sinh viên kiểm tra lại thông tin số tài khoản (nếu có điều chỉnh số tài khoản ngân hàng, SV gửi thông tin điều chỉnh về phòng CTSV).

3- Đối với SV chưa có số tài khoản ngân hàng. Phòng CTSV sẽ gửi tin nhắn cho SV qua hệ thống sv.haui.edu.vn. SV đọc tin nhắn và cung cấp số tài khoản qua hệ thống đại học điện tử.

  • Thứ Sáu, 14:16 19/05/2023