Thông báo về việc lập danh sách cử tri

Thực hiện thông báo số 44/TB của nhà trường về việc lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Khoa Điện tử thông báo:

Các sinh viên đang học tập tại khoa điền thông tin cá nhân vào fom thu thập thông tin dưới đây.

Các lớp sinh viên Đại học khóa 15: Bấm vào Link lấy thông tinBấm vào link lớp cô Huyền

Các lớp sinh viên Đại học khóa 14: Bấm vào Link lấy thông tinBấm vào link lớp cô Huyền

Các lớp sinh viên Đại học khóa 13: Bấm vào Link lấy thông tin

Các lớp sinh viên Đại học khóa 12: Bấm vào Link lấy thông tin

Các lớp sinh viên Đại học khóa 11: Bấm vào Link lấy thông tin

Các lớp sinh viên Đại học khóa 10: Bấm vào Link lấy thông tin

Lưu ý:

- Sinh viên chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

- Sinh viên đã ghi tên vào danh sách phải đi bầu cử và bầu cử có trách nhiệm; tìm hiểu lý lịch, trích ngang người được bầu..vv

- Đi bầu cử sớm (Bầu cử vào buổi sáng tránh bầu cử vào buổi chiều muộn).

- Ngày bầu cử dự kiến là Chủ nhật, 23/5/2021. Sau ngày bầu cử sinh viên giữ lại thẻ cử tri đã đóng dấu ĐÃ BẦU CỬ để GVCN để kiểm tra và xác nhận xong vào khoảng thời gian 28/5/2021.

- Sinh viên tìm hiểu luật bầu cử (tải về ) để nghiên cứu và nắm bắt được ....

  • Thứ Tư, 14:34 24/03/2021