Thông báo về việc thực hiện ĐATN cho sinh viên Đại học chính quy Khóa 11

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K11 và Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ký ngày 14/02/2019, về việc Ban hành Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

1. Sinh viên các lớp Đại học Khóa 11 do khoa Điện tử quản lý được xét làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) (gồm 428 SV có danh sách kèm theo) căn cứ vào danh sách các giảng viên tham gia hướng dẫn (danh sách kèm theo) đăng ký giảng viên hướng dẫn ĐATN và liên hệ làm phiếu giao ĐATN theo mẫu phụ lục 4 (phụ lục quy định làm ĐA/KL tốt nghiệp).

Thời hạn đăng ký: từ ngày 25/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020.

  • GVDH nộp “Phiếu giao đề tài tốt nghiệp” cho Trưởng bộ môn muộn nhất ngày 06/03/2020.
  • Sinh viên căn cứ vào danh sách phân công GVHD dự kiến, nếu có nguyện vọng đổi sang GVHD khác phù hợp hơn phải tự liên hệ với GVHD khác, nếu được GVHD khác chấp nhận thì thông báo cho giáo vụ khoa (cô Vũ Thị Hạnh) trong thời gian đăng ký quy định trên để cập nhật danh sách GVHD.

2. Mỗi giảng viên có thể hướng dẫn số lượng SV theo quy định của trường như sau:

  • GV có trình độ Thạc sĩ: tối đa 10 sinh viên.
  • GV có trình độ Tiến sĩ: tối đa 15 sinh viên.

3. Sinh viên làm ĐATN sẽ được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn ĐATN nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2.

Nội dung chi tiết thông báo: Tải về TB

Danh sách sinh viên được phân công GVHD: Tải về Danh sách (cập nhật 03/03)

Phụ lục qui định làm đồ án: Tải về phụ lục Bản word

  • Thứ Năm, 09:09 27/02/2020

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Thông báo sinh viên đại học khóa 13, 14 kiểm tra kết quả xét học tiếp học kỳ 1 năm 2020 - 2021

Thông báo sinh viên đại học khóa 13, 14 kiểm tra kết quả xét học tiếp học kỳ 1 năm 2020 - 2021

Thứ Năm, 13:20 24/09/2020
Thông báo đại học khóa 12 kiểm tra kết quả xét học tiếp học kỳ 1 năm 2020 - 2021

Thông báo đại học khóa 12 kiểm tra kết quả xét học tiếp học kỳ 1 năm 2020 - 2021

Thứ Năm, 09:27 24/09/2020
Danh sách nợ HP và danh mục các lớp được mở và không mở của học kỳ 1 năm học 2020-2021

Danh sách nợ HP và danh mục các lớp được mở và không mở của học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Bảy, 11:17 22/08/2020
Chương trình học bổng “Nitori International Scholarship 2020”

Chương trình học bổng “Nitori International Scholarship 2020”

Thứ Bảy, 15:19 15/08/2020
Kế hoạch tư vấn học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tư vấn học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Thứ Năm, 20:31 13/08/2020

Thông báo mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2019 -2020

Thứ Hai, 14:47 17/02/2020

Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án Tốt nghiệp sau khi duyệt đơn

Thứ Năm, 11:27 13/02/2020

Thông báo danh sách sinh viên ĐH khóa 11 Đủ điều kiện làm đồ án TN

Thứ Sáu, 13:52 07/02/2020

Kết quả dự kiến xét học tiếp lên HK2 năm học 2019-2020

Thứ Tư, 16:22 08/01/2020

Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 1 (năm học 2019 - 2020)

Thứ Hai, 16:01 23/12/2019

Video giới thiệu